Bodemwarmtepompen

Jouw woning duurzaam VERWARMEN en KOELEN

Toepassing van bodemenergie

Bodemenergie is het gebruik van gratis beschikbare warmte en/of koude voor klimaatbeheersing en warmwater verwarming. Deze duurzame gratis energie wordt onttrokken aan de relatief ondiepe ondergrond tot zelf wel 500m met behulp van verticaal geplaatste bodemwisselaars. Een bodem wisselaar bestaat uit een gesloten circulatiesysteem opgebouwd uit een slang die het boorgat in gaat en onderin weer omkeert naar boven. Afhankelijk van de warmte en/of koude behoefte worden er meerdere boringen gedaan en worden de wissellaars onder het oppervlak, uit het zicht met elkaar verboden. Na het plaatsen van een bodemwissellaar systeem kan de bestrating of tuin gewoon weer hersteld worden en is het systeem volledig uit het zicht.

Vul voor meer informatie over warmtepompverwarming voor uw woning dit formulier in.

Waarom bodemenergie?
–  U kunt er duurzaam mee verwarmen en koelen
–  Ideale oplossing om gedurende het hele jaar onafhankelijk te zijn van aardgas
–  Het bronsysteem voor het onttrekken van gratis energie is volledig uit het zicht
–  Geen risico op geluidsoverlast voor de buitenomgeving
–  U heeft nauwelijks onderhoud aan het systeem
–  Geeft een direct verlaging van uw energieverbruik
–  Een bodemenergie systeem heeft een zeer lange levensduur

Hoe komen we tot een goed warmtepompsysteem?
–  Na overleg met de klant wordt een passende offerte gemaakt
–  Indien gewenst wordt de offerte samen met de klant uitvoerig doorgenomen
–  Na het verkrijgen van de opdracht komen we langs voor een detailopname als werkvoorbereiding
–  Het uitvoeren van de verticale boringen en het plaatsen van de bodemwisselaar(s)
–  Het eventueel ondergronds koppelen van meerdere bronnen en het naar binnen voeren
    van de twee bron hoofdleidingen
–  Het opbouwen van de warmtepompcentrale en stroomvoorziening en het leggen van de
   nodige aansluitleidingen en -kabels
–  Het omzetten van de bestaande warmteopwekking naar het nieuwe duurzame warmtepompsysteem
   en het verwijderen van het oude systeem
–  Uitleg over werking, bediening en beheer van het nieuwe systeem aan eindgebruiker