WARMTEPOMP

WAT IS EEN WARMTEPOMP?

Een warmtepomp is een apparaat dat energie kan onttrekken op een laagtemperatuurniveau (bron) om vervolgens deze energie weer af te geven op een hoger temperatuurniveau (afgifte) waardoor het nuttig ingezet kan worden. Om dit mogelijk te maken wordt door een warmtepomp wel elektrisch vermogen gevraagd maar dat wordt uiteindelijk ook als nuttige warmte afgegeven. De totaal opgewekte warmte-energie is een veelvoud van de gebruikte elektrische energie wat een warmtepomp een hele duurzame oplossing maakt. Hieronder zijn de energiestromen grafisch weergegeven.

BRON : Veel gebruikte bronnen zijn verticale bodem warmtewisselaars of buitenlucht. Daarnaast kan men ook denken aan energie reststromen in grote gebouwen of industrie.

AFGIFTE : In veel gevallen wordt de opgewekte duurzame warmte ingezet voor klimaatverwarming en de productie van warm sanitair tapwater. Daarnaast is het verwarmen van proceswater in de industrie ook een groot inzetgebied.

Verreweg het grootste deel van de opgewekte warmte wordt gratis onttrokken aan de bodem, lucht of restwarmtestromen en dat maakt een warmtepompoplossing een duurzame en energiezuinige oplossing.

Mocht u interesse hebben dan adviseren we u graag over de mogelijkheden.